วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

     ชื่อสกุล               อารีรัตน์  สร้อยสุวรรณ
     ชื่อเล่น                แต๋ว      
     สถานภาพ          โสด
     สถานที่ทำงาน   โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม
     วิทยฐานะ            ครูชำนาญการพิเศษ  วิชาภาษาไทย
     หน้าที่พิเศษ        ผู้ช่วยนายทะเบียนวัดผลโรงเรียน
     เว็บไซต์โรงเรียน  http://thawaraweb.co.cc/ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น